EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurumlarında çalışabilir,
  • Sağlık sektöründeki ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak görev yapabilir,
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.