EN | TR

Diğer Kurullar ve Komisyonlar

Çift Anadal-Yandal Koordinatörleri
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY Koordinatör (14.04.2023-14.04.2026)
ERASMUS
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY Koordinatör (14.04.2023-14.04.2026)
FARABİ
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY  Koordinatör (14.04.2023-14.04.2026)
MEVLANA
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY  Koordinatör (14.04.2023-14.04.2026)
BOLOGNA
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY  Koordinatör (14.04.2023-14.04.2026)
Yatay Geçiş Değerlendirme, Muafiyet Ve İntibak Komisyonu
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY  Başkan (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Dr. Doğancan ÇAVMAK Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Hakan YÖNDEN Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Birim / Bölüm Staj Komisyonu
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY Başkan (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Dr. Doğancan ÇAVMAK Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Hakan YÖNDEN Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY Başkan (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Dr. Doğancan ÇAVMAK Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Hakan YÖNDEN Üye (21.07.2023-21.07.2026)