Akademik Personel

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi EMİNE ATALAY
Dr. Öğr. Üyesi FATMA BANU BEYAZ SİPAHİ
Öğr. Gör. DOĞANCAN ÇAVMAK
Öğr. Gör. HAKAN YÖNDEN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL