Akademik

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi EMİNE ATALAY
Dr. Öğr. Üyesi FATMA BANU BEYAZ SİPAHİ
Öğr. Gör. DOĞANCAN ÇAVMAK

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL