Bölüm Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi FATMA BANU BEYAZ SİPAHİ Öğr. Gör. DOĞANCAN ÇAVMAK Öğr. Gör. SAİT SÖYLER
Öğr. Gör. EMİNE ATALAY