EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı


Sevgili Öğrenciler;
Sağlık hizmetleri ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri olup çok hızlı büyüyen bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin istenilen zamanda, istenilen kalitede ve olması gereken düzeyde sunmaktır. Bu sebeple günümüzde sağlık hizmetleri, ekonomimizin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ülkemizde, sağlık hizmetlerinin verimli, kaliteli bir şekilde yürütülmesi ve sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi için sağlık kurumlarında görev alacak olan insan kaynaklarının yüksek niteliklere sahip olması gerekmektedir. Sağlık kurumları işletmeciliği programı bu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Sağlık kurumları işletmeciliği programının temel amacı, gerek kamu gerekse özel sektörde sağlık alanında çalışabilecek sektörü tanıyan, sektördeki gelişmeleri, yenilikleri takip eden iletişimi güçlü, koordinasyon yeteneğine sahip, çeşitli düzeylerde sağlık kurumları yönetimi ve işletmecilik bilgisine sahip, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceri kazanmış nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Tarsus Üniversitesi Sağlık kurumları işletmeciliği programı 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde eğitim sürecine başlamış ve müfredatı günümüz koşullarının beklentilerini karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanmıştır. Müfredatımızda ekonomi ve işletme alan derslerinin yanında tıbbi dokümantasyon, sağlık kurumları yönetimi, sağlık kurumlarında bilgi sistemi gibi siz öğrencilerimizin iş yaşamlarına katkı sağlayacak birçok alan dersi yer almaktadır.  

Bölümümüz alanında uzman, güçlü akademik kadrosu ile, teknolojide yaşanan değişim ve piyasa beklentilerine uygun bir müfredatla önlisans düzeyinde nitelikli eğitim verme misyonunu üstlenmektedir.  Öğrencilerimizin meslek hayatlarına sağlam ve emin adımlarla başlamalarını hedeflediğimiz üniversitemizde, siz aday öğrencilerimizi aramızda görmek bizlere büyük mutluluk verecektir. Hepinize eğitim sürecinizde ve hayatınızın tüm aşamalarında başarılar dilerim. 
Dr.Öğr.Üyesi Emine ATALAY
Bölüm Başkanı