EN | TR

Bölüm Danışma Kurulu

Birim Danışma Kurulu
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY Başkan (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Hakan YÖNDEN Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Doç.Dr. F. Banu BEYAZ SİPAHİ Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Sait SÖYLER Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Öğr. Gör. Dr. Doğancan ÇAVMAK Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Elif KARAMAN Üye (21.07.2023-21.07.2026)
     
Dış Paydaşlar
Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Hakan AVCI Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Doç. Dr. Aysu ZEKİOĞLU Üye (21.07.2023-21.07.2026)
Kerim CANATAN Üye (21.07.2023-21.07.2026)